Urnik 2021/22

MODUL 1 – OSNOVE ASTROLOGIJE, pričetek 29.9.2021

Vsebina: Teoretične in praktične osnove klasične zahodne astrologije, ki zajemajo vse elemente nebesne karte (zodiakalna znamenja, planeti, hiše, aspekti), povezane v smiselno celoto. Študenti bodo na koncu tečaja znali sami izdelati rojstno karto (s pomočjo katerega od brezplačnih programov, ki se dobijo na netu, in seveda navodil, ki jih prejmejo na tečaju) in jo interpretirati z vidika temeljne astroenergetike in astropsihologije.  Naučili se bodo, iskati odgovore na vprašanja: Kakšna je ta oseba? Kako se vede, kakšen je njen temperament, s kakšno energijo deluje na različnih področjih življenja in kakšne so glede na to smernice njene usode? Kakšna je splošna stopnja vitalnosti, kateri so občutljivi deli telesa in telesne funkcije, kakšen je način čustvovanja, kakšen je značaj (npr. avtoritaren, podredljiv, pogumen, zadržan, samozavesten ipd.), kako se znajde v odnosih, katere so njene močne in katere šibke točke, kateri poklic bi ji ustrezal, kolikšna je stopnja potenciala za poklicni uspeh, kolikšna je sreča/smola v ljubezni in odnosih, in podobno. Z astrologijo lahko dobimo odgovore na premnoga vprašanja o našem značaju in usodi, ki jih ne moremo dobiti z nobeno drugo tehniko. Z astrologijo dejansko dokazujemo, da je naš energijski potencial naš “usoda”. (Ta se tekom življenja sicer delno spreminja, toda to ni snov začetnega tečaja.)

Poudarjam, da bodo študenti dobili vse potrebno temeljno znanje za iskanje odgovorov na ta vprašanja, toda astrologija ni nekaj, kar bi se lahko naučili “na pamet” in na hitro. Za resnično znanje je potrebnih  mnogo ur uporabe teorije v praksi, saj le tako lahko utrdimo znanje in si naberemo izkušnje. Z mojimi 30-letnimi izkušnjami na področju astrološkega izobraževanja vendarle zagotavljam, da boste do znanja prišli po najkrajši poti. Znanja, kot že rečeno, ne boste pridobili z učenjem na pamet. Bistvo kakovostnega poučevanja, kakršnega izvajam sama, je, učencem omogočiti, da razvijejo sistem logičnega razmišljanja in povezovanja s pomočjo “ključev”, ki močno skrajšajo pot do učinkovite interpretacije.

Oblika pouka: Snov se podaja v obliki izobraževalnih video gradiv, ki jih študenti predelajo sami oziroma vsak zase, skupaj s spremljajočim pisnim gradivom. Online vaje se izvajajo prek sistema zoom. Ta sistem omogoča deljenje ekrana, tako da študenti lahko spremljajo aktualne karte, slikovno gradivo in vse drugo, kar se na tečaju predstavlja, komentirajo, sprašujejo itd. Vaje lahko snemam in jih študentom pošljem na mejl, pod pogojem, da se s tem strinjajo vsi udeleženci. Vaj ne bom pošiljala posameznikom, torej pošiljajo se vsem ali nikomur. Po vsakih vajah študenti prejmejo na mejl gradivo naslednje lekcije.

Obseg: 32 šolskih ur (10 video lekcij po 2 šolski uri z dodanimi tekstovnimi lekcijami + 6 x vaje po 2 šolski uri)

Program in urnik: Študenti prejmejo video in tekstovne lekcije na navedene datume, vedno do 18. ure. Vaje (v odebeljenem tisku) so vedno med 18:00 in 19:45 (po 2 šolski uri z vmesno pavzo 15 minut):

 1. Zodiak in Sonce / 29.9.2021
 2. Luna in planeti / 6.10.2021
 3. Vaje (uporaba programa za izračun nebesne karte, postavitve planetov v znamenjih) / 13.10.2021
 4. Sonce, Luna in planeti v znamenjih / 13.10.2020
 5. Vaje (interpretacija planetov v znamenjih / 20.10.2021 
 6. Aspekti 1 (formacija, pomen) / 20.10.2021
 7. Aspekti 2 (aspekti Sonca in Lune, soli-lunarne faze) / 27.10.2021
 8. Aspekti 3 (aspekti med planeti) / 3.11.2021
 9. Vaje (aspekti) /10.11.2021 
 10. Astrološke hiše 1 / 10.11.2021
 11. Astrološke hiše 2 / 17.11.2021
 12. Vaje (hiše) / 24.11.2021
 13. Vladavine, moč planetov, dispozicije, recepcije / 24.11.2021
 14. Vaje (moč planetov itd.) / 1.12.2021
 15. Kombinacija vplivov / 1.12.2021
 16. Vaje (celotna karta) / 8.12.2022

Cena (DDV je vključen v ceno, glejte obračun stroškov): 279,50 eur (157,5 gradivo + 109,8 vaje + 12,20 administrativni stroški, plačljivo do 28.9.2021 ali v dveh obrokih, prvi v višini 145,85 do do 28.9.2021 in drugi v višini 133,65 do 10.11.2021)

Podatki za Plačilo šolnine

Predhodna prijava je obvezna s prijavnicoOdkljukajte Modul 1.

Druge informacije in pogoji: Predznanja ne rabite. Posebnih darov ne rabite, kajti astrologija je veda, ki se je naučimo kot vsake druge. Posebej poudarjam, da ne rabite intuicije; to je dar, ki nam pri astrologiji lahko pomaga kot pri vsaki drugi vedi ali stroki, toda na vrsto lahko pride šele potem, ko je temeljito osvojeno znanje. Za sodelovanje na tečaju je skoraj neobhodno, da ga spremljate na računalniku z dovolj velikim ekranom. Najkasneje na drugi stopnji boste rabili profesionalni astrološki software. Priporočam Solar Fire, ki je trenutno najbolj sofisticiran program na trgu in ga za aktivno ukvarjanje z astrologijo po sistemu, ki ga uporabljam in poučujem sama, skoraj nujno rabite. Moji študenti ga pri evropskem distributerju lahko kupijo s 15% popustom. Poudarjam pa, da tega programa na začetni stopnji še ne boste rabili.

Avtorske pravice: vsakršno posredovanje gradiv, tako video kot tekstovnih, drugim osebam ali prek kakršnegakoli javnega medija, je prepovedano oziroma je izjemoma dovoljeno izključno z mojim pisnim soglasjem.

 

MODUL 2: INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE, pričetek 1.10.2021

Tehnike branja rojstne karte se v tem modulu povežejo v celoto in osredotočijo na posamezna področja življenja (osebnost, temperament, vitalnost, zdravje, poklicno področje oz. usmerjanje, posebni darovi, odnosi, nagibi usode na posameznih področjih, itd.). V tem modulu študenti poglobijo poznavanje osnov tudi z dvema dodatnima tehnikama – obnatalni mrki in središčne točke – ki omogočata temeljitejše razumevanje energij v rojstni karti ter s tem razumevanje človekovega značaja, energijskega potenciala in usode.

Oblika pouka: Snov se podaja v obliki izobraževalnih video gradiv, ki jih študenti predelajo sami oziroma vsak zase, skupaj s spremljajočim pisnim gradivom. Online vaje se izvajajo prek sistema zoom. Ta sistem omogoča deljenje ekrana, tako da študenti lahko spremljajo aktualne karte, slikovno gradivo in vse drugo, kar se na tečaju predstavlja, komentirajo, sprašujejo itd. Vaje lahko snemam in jih študentom pošljem na mejl, pod pogojem, da se s tem strinjajo vsi udeleženci. Vaj ne bom pošiljala posameznikom, torej pošiljajo se vsem ali nikomur. Po vsakih vajah študenti prejmejo na mejl gradivo naslednje lekcije.

Obseg: 40 šolskih ur (10 video lekcij po 2 šolski uri z dodanimi tekstovnimi lekcijami + 10 x vaje po 2 šolski uri)

Program in urnik: Študenti prejmejo video in tekstovne lekcije na navedene datume, vedno do 18. ure. Vaje so vedno med 18:00 in 19:45 (po 2 šolski uri z vmesno pavzo 15 minut):

LEKCIJA 1: Obrojstni mrki – 1.10.2021, Vaje – 8.10.2021

LEKCIJA 2: Središčne točke – 8.10.2021, Vaje – 15.10.2021

LEKCIJA 3: Osebnost, telo, vitalnost, videz, temperament, splošne usmeritve – 15.10.2021, Vaje – 22.10.2021

LEKCIJA 4: Medsebojni odnosi, ljubezen, partnerstva – 22.10.2021, Vaje – 29.10.2021

LEKCIJA 5: Starši, vzgoja, dom, družina – 29.10.2021, Vaje – 5.11.2021

LEKCIJA 6: Kariera, poklic, uspeh, status – 5.11.2021, Vaje – 12.11.2021

LEKCIJA 7: Gmotno stanje: denar, zaslužek, špekulacije, dediščina – 12.11.2021, Vaje – 19.11.2021

LEKCIJA 8: Otroci; ustvarjalnost, hobiji, prosti čas – 19.11.2021, Vaje – 26.11.2021

LEKCIJA 9: Zdravstveno stanje, bolezni – 26.11.2021, Vaje – 3.12.2021

LEKCIJA 10: Karmični razvoj, duhovna rast – 3.12.2021, Vaje – 10.12.2021

Cena (DDV je vključen v ceno, glejte obračun stroškov): 352,7 € (20 ur pouka + 10 x gradivo = 183 € + 157,5  = 340,5 € + 12,2 (administrativni stroški). Plačljivo do 1.10.2021 ali v dveh obrokih, prvi v višini 182,45 do 1.10.2021 in drugi v višini 170,25 do 5.11.2021)

Podatki za Plačilo šolnine

Predhodna prijava je obvezna s prijavnicoOdkljukajte Modul 2.

Druge informacije in pogoji: Za sodelovanje na Modulu 2 je potrebno predhodno znanje osnov astrologije.

Avtorske pravice: vsakršno posredovanje gradiv, tako video kot tekstovnih, drugim osebam ali prek kakršnegakoli javnega medija, je prepovedano oziroma je izjemoma dovoljeno izključno z mojim pisnim soglasjem.

ZAKLJUČENI MODULI V PREJŠNJI SEZONI:

MODUL 1 – Pričetek 2.12.2020

Vsebina: Teoretične in praktične osnove klasične zahodne astrologije, ki zajemajo vse elemente nebesne karte (zodiakalna znamenja, planeti, hiše, aspekti), povezane v smiselno celoto. Študenti bodo na koncu tečaja znali sami izdelati rojstno karto (s pomočjo katerega od brezplačnih programov, ki se dobijo na netu, in seveda navodil, ki jih prejmejo na tečaju) in jo interpretirati z vidika temeljne astroenergetike in astropsihologije.  Naučili se bodo, iskati odgovore na vprašanja: Kakšna je ta oseba? Kako se vede, kakšen je njen temperament, s kakšno energijo deluje na različnih področjih življenja in kakšne so glede na to smernice njene usode? Kakšna je splošna stopnja vitalnosti, kateri so občutljivi deli telesa in telesne funkcije, kakšen je način čustvovanja, kakšen je značaj (npr. avtoritaren, podredljiv, pogumen, zadržan, samozavesten ipd.), kako se znajde v odnosih, katere so njene močne in katere šibke točke, kateri poklic bi ji ustrezal, kolikšna je stopnja potenciala za poklicni uspeh, kolikšna je sreča/smola v ljubezni in odnosih, in podobno. Z astrologijo lahko dobimo odgovore na premnoga vprašanja o našem značaju in usodi, ki jih ne moremo dobiti z nobeno drugo tehniko. Z astrologijo dejansko dokazujemo, da je naš energijski potencial naš “usoda”. (Ta se tekom življenja sicer delno spreminja, toda to ni snov začetnega tečaja.)

Poudarjam, da bodo študenti dobili vse potrebno temeljno znanje za iskanje odgovorov na ta vprašanja, toda astrologija ni nekaj, kar bi se lahko naučili “na pamet” in na hitro. Za resnično znanje je potrebnih  mnogo ur uporabe teorije v praksi, saj le tako lahko utrdimo znanje in si naberemo izkušnje. Z mojimi 30-letnimi izkušnjami na področju astrološkega izobraževanja vendarle zagotavljam, da boste do znanja prišli po najkrajši poti. Znanja, kot že rečeno, ne boste pridobili z učenjem na pamet. Bistvo kakovostnega poučevanja, kakršnega izvajam sama, je, učencem omogočiti, da razvijejo sistem logičnega razmišljanja in povezovanja s pomočjo “ključev”, ki močno skrajšajo pot do učinkovite interpretacije.

Oblika pouka: Snov se podaja v obliki izobraževalnih video gradiv, ki jih študenti predelajo sami oziroma vsak zase, skupaj s spremljajočim pisnim gradivom. Online vaje se izvajajo prek sistema zoom. Ta sistem omogoča deljenje ekrana, tako da študenti lahko spremljajo aktualne karte, slikovno gradivo in vse drugo, kar se na tečaju predstavlja, komentirajo, sprašujejo itd.

Obseg: 32 šolskih ur (10 video lekcij po 2 šolski uri + 4 x vaje po 3 šolske ure)

Program in urnik: Študenti prejmejo lekcije na navedene datume, vedno do 18. ure. Vaje (v odebeljenem tisku) bodo vedno med 18:00 in 20:30 (po 3 šolske ure z vmesno pavzo 15 minut):

 1. Zodiak in Sonce / 2.12.2020
 2. Luna in planeti / 9.12.2020
 3. Sonce, Luna in planeti v znamenjih / 16.12.2020
 4. Vaje (kreiranje karte, interpretacija planetov v znamenjih / 6.1.2021 
 5. Aspekti 1 (formacija, pomen) / 13.1.2021
 6. Aspekti 2 (aspekti Sonca in Lune, soli-lunarne faze) / 20.1.2021
 7. Aspekti 3 (aspekti med planeti) / 27.1.2021
 8. Vaje (aspekti) /3.2.2021 
 9. Astrološke hiše 1 / 10.2.2021
 10. Astrološke hiše 2 / 17.2.2021
 11. Vladavine, moč planetov, dispozicije, recepcije / 24.2.2021
 12. Vaje (hiše) / 3.3.2021
 13. Kombinacija vplivov / 10.3.2021
 14. Vaje (celotna karta) / 17.3.2021

Cena: 264 eur (200 gradivo + 64 vaje, plačljivo v enem ali dveh obrokih po 132 eur, 1. do 2.12., drugi do 3.2.2021)  Podatki za Plačilo šolnine

Predhodna prijava je obvezna s prijavnico. Odkljukajte Prvi letnik.

Druge informacije in pogoji: Predznanja ne rabite. Posebnih darov ne rabite, kajti astrologija je veda, ki se je naučimo kot vsake druge. Posebej poudarjam, da ne rabite intuicije; to je dar, ki nam pri astrologiji lahko pomaga kot pri vsaki drugi vedi ali stroki, toda na vrsto lahko pride šele potem, ko je temeljito osvojeno znanje. Za sodelovanje na tečaju je skoraj neobhodno, da ga spremljate na računalniku z dovolj velikim ekranom. Najkasneje na drugi stopnji boste rabili profesionalni astrološki software. Priporočam Solar Fire, ki je trenutno najbolj sofisticiran program na trgu in ga za aktivno ukvarjanje z astrologijo po sistemu, ki ga uporabljam in poučujem sama, skoraj nujno rabite. Moji študenti ga pri evropskem distributerju lahko kupijo s 15% popustom. Poudarjam pa, da tega programa na začetni stopnji še ne boste rabili.

Avtorske pravice: vsakršno posredovanje gradiv, tako video kot tekstovnih, drugim osebam ali prek kakršnegakoli javnega medija, je prepovedano oziroma je izjemoma dovoljeno izključno z mojim pisnim soglasjem.

 

MODUL 3 – Pričetek 13.11.2020

Skupno število šolskih ur: 32 (10 x video gradiva po 2 šolski uri + 12 vaje), besedila lekcij v skupnem številu strani cca 130.

Cena: 264 eur  (plačljivo v enem obroku ali v dveh obrokih po 132 eur, 1. do prejema 1. lekcije, drugi do 15.01.2021)  Podatki za Plačilo šolnine

Vaje se ne snemajo, zato je pomembno, da si termine vaj (v debelem tisku) rezervirate za osebno prisotnost.

Prijavite se s prijavnico.

PROGRAM in datumi prejema lekcij in vaj (ob petkih med 18:00 in 19:30)

 1. Tranziti 1 / 13.11.2020
 2. Tranziti 2 / 20.11.2020
 3. Tranziti 3 (vaje) / 27.11.2020
 4. Sončni in lunini mrki 1 / 4.12.2020
 5. Sončni in lunini mrki 2 /11.12.2020
 6. Sončni in lunini mrki 3 (vaje) / 18.12.2020
 7. Sekundarne progresije 1 / 8.1.2021
 8. Sekundarne progresije 2 /15.1.2021
 9. Sekundarne progresije 3 (vaje) / 22.1.2021
 10. Kombinirano delovanje progresij, mrkov in tranzitov  / 29.1.2021
 11. Planetni povratki / 5.2.2021
 12. Horarna astrologija / 12.2.2021
 13. Horarna astrologija / 19.2.2021
 14. Horarna astrologija (vaje) / 26.2.2021

Vse ostale informacije dobijo prijavljeni na samem tečaju.

Avtorske pravice: vsakršno posredovanje gradiv, tako video kot tekstovnih, drugim osebam ali prek kakršnegakoli javnega medija, je prepovedano oziroma je izjemoma dovoljeno izključno z mojim pisnim soglasjem.

MODUL 3 – Pričetek 31.3.2021

Skupno število šolskih ur: 32 (10 x video gradiva po 2 šolski uri + 12 vaje), besedila lekcij v skupnem številu strani cca 130.

Cena: Celotni tečaj 264 eur  (plačljivo v enem obroku ali v dveh obrokih po 132 eur, 1. do prejema 1. lekcije, drugi do 5.05.2021), samo GRADIVO 200 eur, samo VAJE 64 eur. Če se odločite za katero od zadnjih dveh variant, je treba znesek plačati v enkratnem znesku.

Podatki za Plačilo šolnine

Vaje se ne snemajo, zato je pomembno, da si termine vaj (v debelem tisku) rezervirate za osebno prisotnost.

Prijavite se s prijavnico.

PROGRAM in datumi prejema lekcij in vaj (ob petkih med 18:00 in 19:30)

 1. Tranziti 1  / 31.03.2021
 2. Tranziti 2 / 31.03.2021
 3. Tranziti 3 (vaje) / 07.04.2021
 4. Sončni in lunini mrki 1 / 14.04.2021
 5. Sončni in lunini mrki 2 /14.04.2021
 6. Sončni in lunini mrki 3 (vaje) / 21.04.2021
 7. Sekundarne progresije 1 / 05.05.2021
 8. Sekundarne progresije 2 /05.05.2021
 9. Sekundarne progresije 3 (vaje) / 12.05.2021
 10. Kombinirano delovanje progresij, mrkov in tranzitov  / 19.05.2021
 11. Planetni povratki / 19.05.2021
 12. Horarna astrologija / 26.05.2021
 13. Horarna astrologija / 26.05.2021
 14. Horarna astrologija (vaje) / 02.06.2021

Vse ostale informacije dobijo prijavljeni na samem tečaju.

Avtorske pravice: vsakršno posredovanje gradiv, tako video kot tekstovnih, drugim osebam ali prek kakršnegakoli javnega medija, je prepovedano oziroma je izjemoma dovoljeno izključno z mojim pisnim soglasjem.

TRETJA STOPNJA 

Skupno število šolskih ur: 18 (6 teoretični del in 12 praktični del)

Cena: 168 eur (možno plačilo v dveh obrokih po 84 eur, 1. do prejema 1. lekcije, drugi do 9.4.2021)  Podatki za Plačilo šolnine

Posnetkov vaj ne bo mogoče kupiti, zato je pomembno, da si termine vaj rezervirate za osebno prisotnost.

Prijavite se s prijavnico.

PROGRAM z datumi prejema lekcij in vaj (ob petkih med 18:00 in 20:30)

 1. Deklinacija 1 (Osnove) / 12.03.2021
 2. Deklinacija 2 (Prognostika) / 19.03.2021
 3. Središčne točke 1 in 2/ 26.03.2021
 4. Vaje iz prognostike / 2.04.2021
 5. Vaje iz prognostike/ 9.04.2021
 6. Vaje iz prognostike/ 16.04.2021
 7. Vaje iz prognostike/ 23.04.2021
 8. Vaje iz prognostike/ 7.05.2021
 9. Vaje iz prognostike / 14.5.2021