Status in spričevala

STATUS

Astrološka akademija Stella (v nadaljevanju AA Stella) deluje kot izobraževalna dejavnost v okviru zasebnega podjetja Ema Kurent, Stella s.p.

Študij astrologije v Sloveniji ni javnoveljaven, kar pomeni, da s pridobitvijo spričeval astroloških izobraževalnih ustanov v naši državi ne morete pridobiti uradno priznanih strokovnih nazivov oziroma javnoveljavne izobrazbe. Pridobite lahko zgolj znanje in spričevala, s katerimi lahko registrirate zasebno astrološko dejavnost.

SPRIČEVALA
Astrološka akademija Stella podeljuje tri vrste spričeval:

  • CERTIFIKAT 1
  • CERTIFIKAT 2
  • DIPLOMA

CERTIFIKAT 1
se podeli študentom po opravljenih MODULU 1 in MODULU 2. Za ta certifikat ni potrebno opravljati izpitov.

CERTIFIKAT 2
se podeli študentom po pridobljenem CERTIFIKATU 1 in opravljenih izpitnih nalogah s področij modulov 3 in 4.

DIPLOMA in strokovni naziv DAstrolAAS
se podeli študentom po pridobljenih CERTIFIKATU 1 in CERTIFIKATU 2 ter opravljenih izpitih s področij modulov 5, 6, 7 in 8.

AA STELLA je ISAR Affiliated School

Od 1. oktobra 2012 ima AA Stella status “ISAR Affiliated School”. (Šola, pridružena ISAR-u)

ISAR (International Society for Astrological Research) je mednarodna astrološka organizacije s sedežem v Združenih državah Amerike. Prizadeva si za javno priznanje vede ter za mednarodno uskladitev standardov astrološkega izobraževanja. Astrologije naj ne bi poučeval kdorkoli in tudi ne s kakršnimkoli programom. Status ISAR Affiliate School lahko pridobijo le tiste astrološke šole, ki izkazujejo visoko kakovost ter zagotavljajo kar najvišjo strokovno raven izobrazbe.

Diploma Astrološke akademije Stella dokazuje, da ste osvojili znanje, potrebno za uspešno opravljanje izpita ISAR Competency Exam, ki omogoča pridobitev statusa ISAR CAP (Certified Astrological Professional).

Program naše šole je zasnovan tako, da pridobite znanje, potrebno za opravljanje izpita ISAR CAP, že v prvih dveh letnikih študija. Študij v Astrološki akademiji Stella vam skratka ne bo dal zgolj obsežnega znanja, ampak vam bo omogočil tudi pridobitev certifikata, ki ne pomeni nekaj samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu.

Spodaj je del pozdravnega pisma Gisele Terry, predsednice ISAR-a:

“Hello Ema,
I am writing to welcome you and the Astrological Academy Stella to the ISAR Affiliated School Program. Because of the high standard of education that the Astrological Academy Stella provides, students who attend your school clearly achieve excellent astrological knowledge. On behalf of Aleksandar Imsiragic, the Director of ISAR Education, and all of us on the ISAR board, congratulations!
Warm regards,
Gisele Terry, President, ISAR”