Status in spričevala

STATUS

Astrološka akademija Stella (v nadaljevanju AA Stella) deluje kot izobraževalna dejavnost v okviru zasebnega podjetja Ema Kurent, Stella s.p.

Študij astrologije v Sloveniji ni javnoveljaven, kar pomeni, da s pridobitvijo spričeval astroloških izobraževalnih ustanov v naši državi ne morete pridobiti uradno priznanih strokovnih nazivov oziroma javnoveljavne izobrazbe. Pridobite lahko zgolj znanje in spričevala, s katerimi lahko registrirate zasebno astrološko dejavnost.

SPRIČEVALA

Astrološka akademija Stella podeljuje tri vrste spričeval:

  • CERTIFIKAT 1
  • CERTIFIKAT 2
  • DIPLOMA

CERTIFIKAT 1
se podeli študentom po opravljenih MODULU 1 in MODULU 2. Za ta certifikat ni potrebno opravljati izpitne naloge.

CERTIFIKAT 2
se podeli študentom po pridobljenem CERTIFIKATU 1 in opravljenih izpitnih nalogah s področij modulov 3 in 4.

DIPLOMA in strokovni naziv DAstrolAAS
se podeli študentom po pridobljenih CERTIFIKATU 1 in CERTIFIKATU 2 ter opravljenih izpitih s področij modulov 5, 6, 7 in 8.

AA STELLA in ISAR Affiliated School – status

Od 1.10.2012 do 31.12.2021 je bila AA Stella “ISAR Affiliated School” (Šola, pridružena ISAR-u), kar pomeni posebno priznanje za kakovost astrološkega izobraževanja, ki ga nudi. Zaradi reorganizacije ISAR, ki trenutno poteka, in s tem povezanih obojestranskih pogajanj, je status začasno prekinjen.

Diploma Astrološke akademije Stella dokazuje, da ste osvojili znanje, potrebno za uspešno opravljanje izpita ISAR Competency Exam, ki omogoča pridobitev statusa ISAR CAP (Certified Astrological Professional).

Program naše šole je zasnovan tako, da pridobite znanje, potrebno za opravljanje izpita ISAR CAP, že v prvih dveh letnikih študija. Študij v Astrološki akademiji Stella vam skratka ne bo dal zgolj obsežnega znanja, ampak vam bo omogočil tudi pridobitev certifikata, ki ne pomeni nekaj samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu.

Spodaj je del pozdravnega pisma Gisele Terry, predsednice ISAR-a:

“Hello Ema,
I am writing to welcome you and the Astrological Academy Stella to the ISAR Affiliated School Program. Because of the high standard of education that the Astrological Academy Stella provides, students who attend your school clearly achieve excellent astrological knowledge. On behalf of Aleksandar Imsiragic, the Director of ISAR Education, and all of us on the ISAR board, congratulations!
Warm regards,
Gisele Terry, President, ISAR”

SEZNAM CERTIFICIRANIH IN DIPLOMIRANIH ŠTUDENTOV

Spodaj je navedena večina prejemnikov spričeval od l.2011 naprej. Vedeti je treba, da se je v tem času šolalo in izšolalo neprimerno več ljudi, vendar se večinoma niso odločili za opravljanje izpitov, zlasti ne tistih najbolj zahtevnih. Seznam je nepopoln tudi zato, ker so na njem le tisti študenti, ki so izrazili željo, da se jih navede na strani šole. Od sezone 2020/21 dalje za CERTIFIKAT 1 ni več potrebno opravljati izpita, prejmejo ga le tisti študenti, ki opravijo MODUL 1 in MODUL 2 in izrazijo željo po prejetju spričevala. Študentov, ki so zaključili šolanje delno oziroma le posamezne module, je torej mnogo več, kot jih je navedeno na spodnjih seznamih.

Če ste kadarkoli v preteklosti zaključili zahtevane stopnje in želite opravljati izpite za CERTIFIKAT 2 in DIPLOMO, mi pišite za navodila na info@astroakademija.si. Javite se tudi, če ste zaključili MODUL 1 in MODUL 2 in želite prejeti CERTIFIKAT 1. Prav tako mi pišite, če ste prejeli katerokoli spričevalo in ste pomotoma izpadli iz seznama.

Spričevala se izdaja po ceniku.

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2011/2012:

Jasna Cerlini, Meta Cerar, Jasmina Stojanova Srpčič, Andrej Zagradišnik, Maja Smodiš, Urška Kozmus, Alenka Kolenc, Irena Dolar, Jelena Klun, Anjuša Dolenc, Lanna Szomi, Lidia Majerič, Anja Vodopivec, Sabina Arnuš, Shana Flogie, Sandra Spilak, Jasna Zorko, Špela Kern, Sabina Aleš, Barbara Kosmatin

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2013/2014:

Vesna Dejak, Darja Ružnič, Sabina Ožbold, Katarina Lenarčič, Nataša Vrenjak, Tamara Pavletič, Boris Jerman, Majda Resman, Bernarda Legen, Alja Gogala, Maja Fošner

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2014/2015:

Eva Erpič, David Beganović, Veronika Bernjak, Majda Resman, Melita Kužnik, Danica Škulj, Barbara Rožmanec Rupnik, Barbara Pižorn, Janja Vidmar, Alja Gogala, Aja Stelan, Marjeta Koželj

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2015/2016:

Karmen Svoljšak, Breda Gladek, Daša Modic Gorjup, Nina Šegregur, Petra Urbas Vale, Polona Centa, Tadeja Špolarič, Nada Brezec, Edita Gorjup, Tina Šuster, Nataša Vrenjak, Tamara Pavletič

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2016/2017:

Jan Sever, Mateja Hauser, Janja Breznik, Tatjana Frohlich, Nataša Casar Humer, Nataša Košak, Suzana Zelnik, Klavdija Jurševič, Nada Klun, Sonja Hočevar, Milan Jovanov, Tjaša Saje, Ajda Novak, Tia Avsec

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2017/2018:

Ivana Batrac, Kim Jelen, Jelka Peček, Gaja Pattzelt, Mojca Florjančič,  Petra Urbas Vale, Nada Brezec, Tina Šuster, Polona Centa, Suzana Zelnik, Nina Šegregur

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2020/2021:

Nataša Obreza, Tjaša Lukežič Pretnar, Mateja Marković, Barbara Vidovič.
PREJEMNIKI CERTIFIKATA 1 v sezoni 2022/2023:
Valentina Kresnik, Eva Centrih, Valerija Kokol, Renata Preradović

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2011/2012:

Jelena Klun, Irena Dolar, Urška Kozmus, Andrej Zagradišnik, Jasmina Stojanova Srpčič, Maja Smodiš, Jasna Cerlini, Alenka Kolenc, Nataša Vrenjak, Sandra Špilak, Barbara Kosmatin

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2014/2015:

Bernarda Legen, Sabina Ožbold, Darja Ružnič, Katarina Lenarčič, Veronika Bernjak, Meta Cerar, Jasna Zorko

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2015/2016:

Barbara Rožmanec Rupnik, Boris Jerman, Nataša Vrenjak, Barbara Pižorn, Janja Vidmar

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2016/2017:

Majda Resman, Marjeta Koželj, Danica Škulj, Tamara Pavletič

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2017/2018:

Slavica Pilić, Tatjana Frohlich, Nataša Košak, Klavdija Jurševič, Suzana Zelnik

PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2019/2020:
Petra Urbas Vale, Nada Brezec, Tina Šuster, Polona Centa, Suzana Zelnik, Nina Šegregur
PREJEMNIKI CERTIFIKATA 2 v sezoni 2022/2023:
Renata Preradović, Nataša Obreza, Mateja Mikluš


PREJEMNIKI DIPLOME pred l. 2012 (skrajšani program)

Mihaela Malečkar – Kogovšek, Barbia Gaia, Lenka Stanić, Vasilka Šuklje, Mija Likozar

PREJEMNIKI DIPLOME v sezoni 2012/2013

Urška Kozmus, Irena Dolar, Sandra Špilak, Jasna Cerlini, Maja Smodiš, Jasmina Stojanova Srpčič

PREJEMNIKI DIPLOME v sezoni 2016/2017

Darja Ružnič, Katarina Lenarčič, Veronika Bernjak, Sabina Ožbold, Janja Vidmar, Barbara Pižorn, Nataša Vrenjak, Barbara Rožmanec Rupnik, Bernarda Legen, Meta Cerar

PREJEMNIKI DIPLOME v sezoni 2017/2018

Marjeta Koželj, Danica Škulj

PREJEMNIKI DIPLOME v sezoni 2019/2020
Petra Urbas Vale, Nada Brezec, Tina Šuster, Polona Centa, Nina Šegregur