Tretji letnik

ASTROMEDICINA

V tem modulu se najprej naučimo, kako v rojstni karti prepoznati vitalnost človeka ter nagnjenost k tej ali oni bolezni. Planeti in znamenja so povezani s posameznimi telesnimi organi in funkcijami. Njihove medsebojne povezave ter moč/nemoč tega ali onega planeta/znamenja nam razkrije, kolikšna je vitalnost organizma, kje se nabira in izraža stres ter kako vse to vpliva na zdravje posameznika. Izvemo tudi, kako prepoznati bolj in manj vitalna obdobja – torej kdaj se lahko pričakuje večja/manjša vitalnost ter kdaj je človek v nevarnosti, da zboli. Obenem izvemo, kateri vitamini in minerali so povezani s posameznimi planeti, ter kako izbrati idealno dieto, da bi okrepili slabe telesne funkcije.  

ELEKTIVNA ASTROLOGIJA 

Vsebina modula so tehnike, s katerimi izbiramo ugodne termine – mesece, tedne, ure in minute za bolj ali manj pomembne dejavnosti, kamor spadajo tako vsakodnevna opravila (domača in vrtna dela, nega telesa, nakupi, sestanki itd.) in preživljanje prostega časa (potovanja, praznovanja, tekmovanja, igre na srečo ipd.) kot tudi dogodki vitalnejšega pomena, na primer čas poroke, odprtje lokala, podpis pogodbe itd. Temelji na predpostavki, da kar začnemo ob ugodnem času, se dobro konča, kar ob neugodnem, slabo. Če so naše dejavnosti kakovostno usklajene z naravo časa, imamo več možnosti, da se bodo razvijale skladno z našimi načrti.

Elektivna astrologija ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled, saj je treba njena pravila skrbno vkomponirati v že osvojena znanja s področja prediktivne (prognostične), delno pa tudi mundane astrologije. Zanimiva je predvsem zato, ker nam ponuja možnost kakovostne in smotrne izrabe časa.

LOKACIJSKA ASTROLOGIJA 

Lokacijska astrologija (ki ji nekateri pravijo tudi kar »astrokartografija«, čeprav je ta tehnika zgolj del širšega področja lokacijske ali »prostorske« astrologije) je smer astrologije, s katero izbiramo ugodne (primerne, zaželene) kraje za selitve in potovanja, ter se prostorsko orientiramo tudi v manjših enotah (hiša, poslovni prostor, stanovanje). Poglavitni tehniki sta astrokartografija in tako imenovana tehnika »lokalni prostor« (angl. »local space«).

Lokacijska astrologija je tesno povezana z mundano. Brez nje si študija mundane astrologije ni mogoče predstavljati, zato je ta modul praktično obvezen za tiste, ki jih zanima zgolj mundana.

MUNDANA ASTROLOGIJA 


Mundana ali »svetovna« astrologija preučuje usode narodov oziroma dogajanja, ki zadevajo širši krog ljudi. S tradicionalnimi tehnikami, kot so karte sončevevih in luninih mrkov ter drugih lunacij, ingresov, planetarnih ciklusov ter horoskopov držav in njihovih voditeljev, lahko predvidimo razvoj dogodkov v politiki, gospodarstvu, športu, kulturi in podobno.

Posebno mesto v mundani astrologiji zavzema preučevanje naravnih nesreč, kot so potresi, izbruhi vulkanov, tornadi, cikloni in druge vremenske ujme… Na zadnje se navezuje astrometeorologija – posebna smer mundane astrologije, ki se ukvarja s preučevanjem vremena in predvidevanjem vremenskih razmer.

POSLOVNA IN FINANČNA ASTROLOGIJA 

Astrologija se s pridom uporablja v poslovnem svetu. Z njo lahko pomagamo mladim pri izbiri poklica, pomagamo podjetjem pri izbiri primernega kadra, jim svetujemo pri  poslovnih odločitvah (kdaj, kaj…) in podobno. Zelo izpopolnjena in danes tudi močno razširjena pa je tudi finančna astrologija, s katero lahko predvidimo na primer gibanje delniških tečajev.