Prvi letnik

Modul 1: OSNOVE  ASTRONOMIJE IN ASTROLOGIJE  (27 ur)

Vsebina modula so osnove astronomije in klasične astrologije.  Pri pouku astronomije študenti spoznajo naše nebo, sončni sistem (gibanje Sonca, Zemlje, Lune in planetov) ter dva glavna koordinatna sistema za določanje položaja nebesnih teles (ekliptični in ekvatorski). Pouk astrologije vsebuje osnove astro-energetike in astro-psihologije (znamenja, planeti, hiše, aspekti v longitudi in deklinaciji, ter njihove medsebojne povezave). S  pomočjo teorije in praktičnega dela (vaje, domače naloge) se študenti spoznajo z osnovnimi elementi branja rojstne karte. 

Modul 2: OSNOVE HORARNE ASTROLOGIJE  (18 ur) 

Horarna astrologija je zvrst astrologije, s katero iščemo odgovore na konkretna vprašanja. Ker zahteva poznavanje tradicionalnih osnov ter prepoznavanje planetov v gibanju (aplikacije, separacije, postaje, retrogradno vs. direktno gibanje, hitrost planetov, prenos luči itd.), je idealna nadgradnja osnov ter obenem podlaga za kasnejši pouk razlaganja rojstne karte.

Modul 3: OBNATALNI MRKI IN SREDIŠČNE TOČKE (18 ur)

V tem modulu študenti poglobijo poznavanje osnov z dvema dodatnima tehnikama, ki omogočata temeljitejše razumevanje energij v rojstni karti ter s tem razumevanje človekovega značaja, energijskega potenciala in usode.

Modul 4: ROJSTNA KARTA (18 ur)

Tehnike branja rojstne karte se v tem modulu povežejo v celoto in osredotočijo na posamezna področja življenja (osebnost, temperament, vitalnost, zdravje, poklicno področje oz. usmerjanje, posebni darovi, odnosi, nagibi usode na posameznih področjih, itd.).

Modul 5: SINASTRIJA I  (18 ur)

Sinastrija ali astrologija odnosov uči, kako prepoznati naravo specifičnega odnosa dveh ljudi – stopnja privlačnosti in/ali odbojnosti ter razumevanja na različnih energijskih, psiholoških in izkustvenih ravneh. V tem modulu se bomo seznanili z osnovno tehniko sinastrije, primerjavo dveh rojstnih kart.

Modul 6: TRANZITI I  (18 ur)

Tranziti so najbolj enostavna in tudi najpogosteje uporabljena prognostična tehnika. Z njihovo pomočjo lahko predvidimo spreminjanje naše usodne energetske pogojenosti skozi čas ter spremljamo delovanje astrologije tukaj in zdaj, s tako pridobljenimi izkušnjami pa študenti močno poglobijo in utrdijo razumevanje delovanja planetov, znamenj, aspektov in hiš.

Opomba: Študenti na vseh stopnjah dobivajo domače naloge in se učijo uporabe astrološkega softvera.