Drugi letnik

Modul 7: OSEBNA PROGNOSTIKA

Progresije, direkcije, tranziti, lunacije, mrki in planetni povratki so temeljne tehnike, namenjene časovnemu določanju dogodkov oziroma ugotavljanju prihodnjih vplivov ter s tem povezanih premikov oziroma sprememb v življenju natusa. Veliko teorije in še mnogo več prakse.

Teorijo sproti preverjamo na preteklih dogodkih v življenju študentov, kar daje pouku poseben čar. Če kdo nad astrologijo dotlej še ni povsem navdušen, ga prognostika dokončno prepriča!

Modul je časovno najobsežnejši od vseh, saj morajo študenti osvojiti veliko prognostičnih tehnik, predvsem pa snov sproti osvajati in utrjevati s številnimi vajami, ki zahtevajo tudi veliko samostojnega dela.

 

Modul 8: HORARNA ASTROLOGIJA

Horarna astrologija je najstarejša prognostična veja astrologije, osnovana na preučevanju položajev planetov ob času, ko se nam porodi pomembno vprašanje. Nastala je iz zavedanja, da so naši notranji miselno-čustveni tokovi usklajeni s trenutno “kakovostjo časa”, ki ima svoje zakonitosti in na katerega prihodnjo naravo lahko sklepamo na osnovi poznavanja prihodnjih gibanj planetov. Z njo iščemo odgovore na bolj ali manj pomembna konkretna vprašanja, ki se nam porajajo v vsakodnevnem življenju, in sicer v smislu potrditve ali zanikanja (vprašanja narave da/ne), ter na vprašanja, ki se začnejo z magičnimi besedami “kdaj, kje, zakaj, kdo, kam”… Vprašanja se lahko nanašajo na ljubezenska in poslovna partnerstva, nakupe, prodaje, selitve, poslovne odločitve, razvoj bolezni, potovanja, iskanje izgubljenih stvari in ljudi, in tako dalje. Sprašujemo lahko zase ali za koga drugega.

Lepota horarne astrologije je v njeni preprostosti, a vendar izredni zahtevnosti, saj moramo biti za njeno obvladovanje temeljito uvedeni v tradicionalne astrološke tehnike, v katere se poglobimo in jih utrdimo v začetnem delu modula.