PRVA STOPNJA: OSNOVE ASTROLOGIJE

Vsebina: Teoretične in praktične osnove klasične zahodne astrologije, ki zajemajo vse elemente nebesne karte (zodiakalna znamenja, planeti, hiše, aspekti), povezane v smiselno celoto. Tečajniki bodo na koncu tečaja znali sami izdelati rojstno karto (s pomočjo katerega od brezplačnih programov, ki se dobijo na netu, in seveda navodil, ki jih prejmejo na tečaju) in jo interpretirati z vidika temeljne astroenergetike in astropsihologije.  Naučili se bodo, iskati odgovore na vprašanja: Kakšna je ta oseba? Kako se vede, kakšen je njen temperament, s kakšno energijo deluje na različnih področjih življenja in kakšne so glede na to smernice njene usode? Kakšna je splošna stopnja vitalnosti, kateri so občutljivi deli telesa in telesne funkcije, kakšen je način čustvovanja, kakšen je značaj (npr. avtoritaren, podredljiv, pogumen, zadržan, samozavesten ipd.), kako se znajde v odnosih, katere so njene močne in katere šibke točke, kateri poklic bi ji ustrezal, kolikšna je stopnja potenciala za poklicni uspeh, kolikšna je sreča/smola v ljubezni in odnosih, in podobno. Z astrologijo lahko dobimo odgovore na premnoga vprašanja o našem značaju in usodi, ki jih ne moremo dobiti z nobeno drugo tehniko. Z astrologijo dejansko dokazujemo, da je naš energijski potencial naš “usoda”. (Ta se tekom življenja sicer delno spreminja, toda to ni snov začetnega tečaja.)

Poudarjam, da bodo tečajniki dobili vse potrebno temeljno znanje za iskanje odgovorov na ta vprašanja, toda astrologija ni nekaj, kar bi se lahko naučili “na pamet” in na hitro. Za resnično znanje je potrebnih  mnogo ur uporabe teorije v praksi, saj le tako lahko utrdimo znanje in si naberemo izkušnje. Z mojimi 30-letnimi izkušnjami na področju astrološkega izobraževanja vendarle zagotavljam, da boste do znanja prišli po najkrajši poti. Znanja, kot že rečeno, ne boste pridobili z učenjem na pamet. Bistvo kakovostnega poučevanja, kakršnega izvajam sama, je, učencem omogočiti, da razvijejo sistem logičnega razmišljanja in povezovanja s pomočjo “ključev”, ki močno skrajšajo pot do učinkovite interpretacije.

Oblika pouka: Snov se podaja v obliki izobraževalnih video gradiv, ki jih študenti predelajo sami oziroma vsak zase, skupaj s spremljajočim pisnim gradivom. Online vaje se izvajajo prek sistema zoom. Ta sistem omogoča deljenje ekrana, tako da tečajniki lahko spremljajo aktualne karte, slikovno gradivo in vse drugo, kar se na tečaju predstavlja, komentirajo, sprašujejo itd.

Obseg: 32 šolskih ur (10 video lekcij po 2 šolski uri + 4 x vaje po 3 šolske ure)

Program in urnik (datumi in ure vaj so v odebeljenem tisku):

 1. Zodiak in Sonce / 2.12.2020
 2. Luna in planeti / 9.12.2020
 3. Sonce, Luna in planeti v znamenjih / 16.12.2020
 4. Vaje (kreiranje karte, interpretacija planetov v znamenjih / 6.1.2021 med 18:00 in 20:30
 5. Aspekti 1 (formacija, pomen)
 6. Aspekti 2 (aspekti Sonca in Lune, soli-lunarne faze) / 20.1.2021
 7. Aspekti 3 (aspekti med planeti) / 27.1.2021
 8. Vaje (aspekti) /3.2.2021 med 18:00 in 20:30
 9. Astrološke hiše 1 / 10.2.2021
 10. Astrološke hiše 2 / 17.2.2021
 11. Vladavine, moč planetov, dispozicije, recepcije / 24.2.2021
 12. Vaje (hiše) / 3.3.2021
 13. Kombinacija vplivov / 10.3.2021
 14. Vaje (celotna karta) / 17.3.2021

Cena: 264 eur (200 gradivo + 64 vaje, plačljivo v enem ali dveh obrokih po 132 eur, 1. do 2.12., drugi do 3.2.2021)  Podatki za Plačilo šolnine

Predhodna prijava je obvezna s prijavnico. Odkljukajte Prvi letnik.

Druge informacije in pogoji: Predznanja ne rabite. Posebnih darov ne rabite, kajti astrologija je veda, ki se je naučimo kot vsake druge. Posebej poudarjam, da ne rabite intuicije; to je dar, ki nam pri astrologiji lahko pomaga kot pri vsaki drugi vedi ali stroki, toda na vrsto lahko pride šele potem, ko je temeljito osvojeno znanje. Za sodelovanje na tečaju je skoraj neobhodno, da ga spremljate na računalniku z dovolj velikim ekranom. Najkasneje na drugi stopnji boste rabili profesionalni astrološki software. Priporočam Solar Fire, ki je trenutno najbolj sofisticiran program na trgu in ga za aktivno ukvarjanje z astrologijo po sistemu, ki ga uporabljam in poučujem sama, skoraj nujno rabite. Moji študenti ga pri evropskem distributerju lahko kupijo s 15% popustom. Poudarjam pa, da tega programa na začetni stopnji še ne boste rabili.

Avtorske pravice: vsakršno posredovanje gradiv, tako video kot tekstovnih, drugim osebam ali prek kakršnegakoli javnega medija, je prepovedano oziroma je izjemoma dovoljeno izključno z mojim pisnim soglasjem.