Program

Z letom 2020 se uvaja nova študijska shema. Glavne točke:

  • Celotna študijska snov se osvoji v sklopu osmih modulov, ki jih sestavlja teoretični in praktični del. Skupno število šolskih učnih ur je 252. Sestavni del vsakega modula so učbeniki, ki jih študenti prejemajo kot pdf gradivo sproti z vsako lekcijo.
  • PRVI letnik študija sestavljata MODULA 1 in MODUL 2, DRUGI letnik študija sestavljata MODUL 3 IN MODUL 4, TRETJI letnik študija sestavljajo MODULI 5,6,7 in 8.
  • Študenti lahko prejmejo CERTIFIKAT 1 (po zaključenem prvem letniku študija), CERTIFIKAT 2 (po zaključenem drugem letniku študija) in DIPLOMO ter naziv DAstrolAAS (po zaključenem tretjem letniku študija).
  • Pouk v celoti poteka online. Študenti prejemajo video in tekstovno gradivo prek elektronske pošte, na vajah pa sodelujejo direktno prek sistema zoom.
  • Pouk poteka od vključno septembra/oktobra do maja/junija.
  • V ceno je vključeno vse razen računalniškega programa, ki se rabi na naprednih stopnjah, ter moje knjige Horarna astrologija, ki je obvezno gradivo v Modulu 3.
  • Vse pisno gradivo študenti prejmejo tekom pouka, zato za obvladovanje snovi ne rabijo dodatnih gradiv oziroma drugih knjig. Branje je sicer priporočljivo, toda daleč manj pomembno kot so (obštudijske) vaje, opazovanje in samostojno delo, skratka praksa.

MODUL 1: OSNOVE ASTROLOGIJE (20 ur teorije + 12 ur vaj)

Vsebina modula so osnove astronomije in klasične astrologije.  Pri pouku astronomije študenti spoznajo naše nebo, sončni sistem (gibanje Sonca, Zemlje, Lune in planetov) ter dva glavna koordinatna sistema za določanje položaja nebesnih teles (ekliptični in ekvatorski). Pouk astrologije v tem modulu vsebuje osnove astro-energetike in astro-psihologije. S  pomočjo teorije in praktičnega dela (vaje) se študenti spoznajo z osnovnimi elementi branja rojstne karte ter se naučijo, kako jih povezati v smiselno celoto.

LEKCIJA 1: Zodiak in Sonce

LEKCIJA 2: Luna in planeti

LEKCIJA 3: Sonce, Luna in planeti v znamenjih

LEKCIJA 3: Aspekti 1 (formacija, pomen)

LEKCIJA 4: Aspekti 2 (aspekti Sonca in Lune, soli-lunarne faze)

LEKCIJA 5: Aspekti 3 (aspekti med planeti)

LEKCIJA 6: Astrološke hiše 1

LEKCIJA 7: Astrološke hiše 2

LEKCIJA 8: Vladavine, moč planetov, dispozicije, recepcije

LEKCIJA 9: Deklinacije

LEKCIJA 10: Kombinacija vplivov

MODUL 2: INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE (20 ur teorije + 20 ur prakse)

Tehnike branja rojstne karte se v tem modulu povežejo v celoto in osredotočijo na posamezna področja življenja (osebnost, temperament, vitalnost, zdravje, poklicno področje oz. usmerjanje, posebni darovi, odnosi, nagibi usode na posameznih področjih, itd.). V tem modulu študenti poglobijo poznavanje osnov tudi z dvema dodatnima tehnikama – obnatalni mrki in središčne točke – ki omogočata temeljitejše razumevanje energij v rojstni karti ter s tem razumevanje človekovega značaja, energijskega potenciala in usode.

LEKCIJA 1: Obrojstni mrki

LEKCIJA 2: Središčne točke

LEKCIJA 3: Osebnost, telo, vitalnost, videz, temperament, splošne usmeritve

LEKCIJA 4: Medsebojni odnosi, ljubezen, partnerstva

LEKCIJA 5: Starši, vzgoja, dom, družina

LEKCIJA 6: Kariera, poklic, uspeh, status

LEKCIJA 7: Gmotno stanje: denar, zaslužek, špekulacije, dediščina

LEKCIJA 8: Otroci; ustvarjalnost, hobiji, prosti čas

LEKCIJA 9: Zdravstveno stanje, bolezni

LEKCIJA 10: Karmični razvoj, duhovna rast

MODUL 3: SINASTRIJA (16 ur teorije + 16 ur prakse)

Sinastrija ali astrologija odnosov uči, kako prepoznati naravo specifičnega odnosa dveh ljudi – stopnja privlačnosti in/ali odbojnosti ter razumevanja na različnih energijskih, psiholoških in izkustvenih ravneh.

LEKCIJA 1: Kigaku 1 (Teorija)

LEKCIJA 2: Kigaku 2 (Praksa)

LEKCIJA 3: Partnerski potencial v rojstni karti

LEKCIJA 4: Kompatibilnost glede na elemente in modus

LEKCIJA 5: Povezave med koti in hišami

LEKCIJA 6: Medsebojni aspekti 1

LEKCIJA 7: Medsebojni aspekti 2

LEKCIJA 8: Kombin in kompozit

MODUL 4: PROGNOSTIKA (20 ur teorije + 30 ur prakse)

Modul obsega tehnike, namenjene časovnemu določanju dogodkov oziroma ugotavljanju prihodnjih vplivov ter s tem povezanih premikov oziroma sprememb v življenju natusa.  Posebno mesto v prognostiki zaseda horarna astrologija – zvrst astrologije, s katero iščemo odgovore na konkretna vprašanja, ki se nam pojavljajo v vsakodnevnem življenju.

LEKCIJA 1: Tranziti 1

LEKCIJA 2: Tranziti 2

LEKCIJA 3: Lunacije ter sončni in lunini mrki 1

LEKCIJA 3: Sončni in lunini mrki 2

LEKCIJA 4: Sekundarne progresije 1

LEKCIJA 5: Sekundarne progresije 2

LEKCIJA 6: Sekundarne progresije v deklinaciji

LEKCIJA 7: Kombinirano delovanje progresij, mrkov in tranzitov

LEKCIJA 8: Planetni povratki

LEKCIJA 9: Horarna astrologija 1

LEKCIJA 10: Horarna astrologija 2

MODUL 5: ASTROMEDICINA (12 ur teorije + 12 ur prakse)

V tem modulu se najprej naučimo, kako v rojstni karti prepoznati vitalnost človeka ter nagnjenost k tej ali oni bolezni. Planeti in znamenja so povezani s posameznimi telesnimi organi in funkcijami. Njihove medsebojne povezave ter moč/nemoč tega ali onega planeta/znamenja nam razkrije, kolikšna je vitalnost organizma, kje se nabira in izraža stres ter kako vse to vpliva na zdravje posameznika. Izvemo tudi, kako prepoznati bolj in manj vitalna obdobja – torej kdaj se lahko pričakuje večja/manjša vitalnost ter kdaj je človek v nevarnosti, da zboli. Obenem izvemo, kateri vitamini in minerali so povezani s posameznimi planeti, ter kako izbrati idealno dieto, da bi okrepili slabe telesne funkcije.  

MODUL 6: ELEKTIVNA ASTROLOGIJA (12 ur teorije + 6 ur prakse)

Vsebina modula so tehnike, s katerimi izbiramo ugodne termine – mesece, tedne, ure in minute za bolj ali manj pomembne dejavnosti, kamor spadajo tako vsakodnevna opravila (domača in vrtna dela, nega telesa, nakupi, sestanki itd.) in preživljanje prostega časa (potovanja, praznovanja, tekmovanja, igre na srečo ipd.) kot tudi dogodki vitalnejšega pomena, na primer čas poroke, odprtje lokala, podpis pogodbe itd. Temelji na predpostavki, da kar začnemo ob ugodnem času, se dobro konča, kar ob neugodnem, slabo. Če so naše dejavnosti kakovostno usklajene z naravo časa, imamo več možnosti, da se bodo razvijale skladno z našimi načrti.

Elektivna astrologija ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled, saj je treba njena pravila skrbno vkomponirati v že osvojena znanja s področja prediktivne (prognostične), delno pa tudi mundane astrologije. Zanimiva je predvsem zato, ker nam ponuja možnost kakovostne in smotrne izrabe časa.

MODUL 7: LOKACIJSKA ASTROLOGIJA (12 ur teorije + 6 ur prakse)

Lokacijska astrologija (ki ji nekateri pravijo tudi kar »astrokartografija«, čeprav je ta tehnika zgolj del širšega področja lokacijske ali »prostorske« astrologije) je smer astrologije, s katero izbiramo ugodne (primerne, zaželene) kraje za selitve in potovanja, ter se prostorsko orientiramo tudi v manjših enotah (hiša, poslovni prostor, stanovanje). Poglavitni tehniki sta astrokartografija in tako imenovana tehnika »lokalni prostor« (angl. »local space«).

Lokacijska astrologija je tesno povezana z mundano. Brez nje si študija mundane astrologije ni mogoče predstavljati, zato je ta modul praktično obvezen za tiste, ki jih zanima mundana astrologija.

MODUL 8: MUNDANA ASTROLOGIJA (16 ur teorije + 16 ur prakse)

Mundana ali »svetovna« astrologija preučuje usode narodov oziroma dogajanja, ki zadevajo širši krog ljudi. S tradicionalnimi tehnikami, kot so karte sončevih in luninih mrkov ter drugih lunacij, ingresov, planetarnih ciklusov ter horoskopov držav in njihovih voditeljev, lahko predvidimo razvoj dogodkov v politiki, gospodarstvu, športu, kulturi in podobno.

Posebno mesto v mundani astrologiji zavzema preučevanje naravnih nesreč, kot so potresi, izbruhi vulkanov, tornadi, cikloni in druge vremenske ujme. Na zadnje se navezuje astrometeorologija – posebna smer mundane astrologije, ki se ukvarja s preučevanjem vremena in predvidevanjem vremenskih razmer.