Program

 • Celotna študijska snov se osvoji v sklopu osmih modulov, ki jih sestavlja teoretični in praktični del. Skupno število šolskih učnih ur je 224 (112 ur teorije – video lekcije, ki vključujejo tudi prikaz konkretnih primerov, in 112 ur prakse oziroma vaj). Sestavni del vsakega modula so obsežni učbeniki in tabele, ki jih študenti prejemajo kot pdf gradivo sproti z vsako lekcijo, kot tudi domače naloge.
 • PRVI letnik študija sestavljata MODULA 1 in MODUL 2, DRUGI letnik študija sestavljata MODUL 3 IN MODUL 4, TRETJI letnik študija sestavljajo MODULI 5,6,7 in 8. Po opravljenih MODULU 1 in MODULU 2 lahko študenti vpišejo kateregakoli od ostalih modulov oziroma sami ‘obrnejo’ vrstni red modulov, ali opravljajo več modulov hkrati. MODULA 1 in 2 namreč dajeta dovolj trdno podlago za razumevanje kateregakoli naslednjega modula, čeprav se seveda priporoča naravno zaporedje modulov (od 1 do 8). Izjema je MODUL 8, ki zahteva obvladovanje MODULA 7.
 • Študenti lahko prejmejo CERTIFIKAT 1 (po zaključenih MODULIH 1 in 2), CERTIFIKAT 2 (po prejetem CERTIFIKATU 1 ter/oziroma zaključenih MODULIH 1, 2, 3 in 4 ter opravljenem izpitu iz snovi MODULA 4) ter DIPLOMO ter naziv DAstrolAAS (po VSEH zaključenih modulih in opravljenih izpitih iz snovi MODULOV 3-8).
 • Pouk v celoti poteka online. Študenti prejemajo video in tekstovno gradivo prek elektronske pošte, na vajah pa sodelujejo direktno prek sistema zoom.
 • Pouk poteka od vključno septembra/oktobra do junija.
 • V ceno je vključeno vse razen računalniškega programa, ki se rabi na naprednih stopnjah, ter moje knjige Horarna astrologija, ki je obvezno gradivo za MODUL 4.
 • Vse pisno gradivo študenti prejmejo tekom pouka, zato za obvladovanje snovi ne rabijo dodatnih gradiv oziroma drugih knjig. Branje je sicer priporočljivo, toda daleč manj pomembno kot so študijske in obštudijske vaje, opazovanje in samostojno delo oziroma individualna praksa.

MODUL 1: OSNOVE ASTROLOGIJE (20 ur teorije + 20 ur prakse)

Vsebina modula so osnove astronomije in klasične astrologije.  Pri pouku astronomije študenti spoznajo naše nebo, sončni sistem (gibanje Sonca, Zemlje, Lune in planetov) ter dva glavna koordinatna sistema za določanje položaja nebesnih teles (ekliptični in ekvatorski). Pouk astrologije v tem modulu vsebuje osnove astro-energetike in astro-psihologije. S  pomočjo teorije in praktičnega dela (vaje) se študenti spoznajo z osnovnimi elementi branja rojstne karte ter se naučijo, kako jih povezati v smiselno celoto.

LEKCIJA 1:    Zodiak in Sonce
LEKCIJA 2:   Luna in planeti
LEKCIJA 3:   Sonce, Luna in planeti v znamenjih
LEKCIJA 4:   Aspekti 1 (formacija, pomen)
LEKCIJA 5:   Aspekti 2 (aspekti Sonca in Lune, soli-lunarne faze)
LEKCIJA 6:   Aspekti 3 (aspekti med planeti)
LEKCIJA 7:   Astrološke hiše 1
LEKCIJA 8:   Astrološke hiše 2
LEKCIJA 9:   Vladavine, moč planetov, dispozicije, recepcije
LEKCIJA 10: Deklinacije, lunini sečišči, zvezde stalnice

MODUL 2: INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE (20 ur teorije + 20 ur prakse)

Tehnike branja rojstne karte se v tem modulu povežejo v celoto in osredotočijo na posamezna področja življenja (osebnost, temperament, vitalnost, zdravje, poklicno področje oz. usmerjanje, posebni darovi, odnosi, nagibi usode na posameznih področjih, itd.). V tem modulu študenti poglobijo poznavanje osnov s tremi dodatnimi tehnikami – sekta planetov, obrojstni mrki in središčne točke – ki omogočajo temeljitejše razumevanje energij v rojstni karti ter s tem razumevanje človekovega značaja, energijskega potenciala in usode.

LEKCIJA 1:   Sekta planetov
LEKCIJA 2:   Središčne točke in obrojstni mrki
LEKCIJA 3:   Osebnost, telo, vitalnost, videz, temperament, splošne usmeritve
LEKCIJA 4:   Medsebojni odnosi, ljubezen, partnerstva
LEKCIJA 5:   Starši, vzgoja, dom, družina
LEKCIJA 6:   Kariera, poklic, uspeh, status
LEKCIJA 7:   Gmotno stanje: denar, zaslužek, špekulacije, dediščina
LEKCIJA 8:   Otroci; ustvarjalnost, hobiji, prosti čas
LEKCIJA 9:   Zdravstveno stanje, bolezni
LEKCIJA 10: Karmični razvoj, duhovna rast

MODUL 3: SINASTRIJA (16 ur teorije + 16 ur prakse)

Sinastrija ali astrologija odnosov uči, kako prepoznati naravo specifičnega odnosa dveh ljudi – stopnja privlačnosti in/ali odbojnosti ter razumevanja na različnih energijskih, psiholoških in izkustvenih ravneh.

LEKCIJA 1:  Kigaku 1 (Teorija)
LEKCIJA 2:  Kigaku 2 (Praksa)
LEKCIJA 3:  Partnerski potencial v rojstni karti
LEKCIJA 4:  Kompatibilnost glede na elemente in modus
LEKCIJA 5:  Povezave med koti in hišami
LEKCIJA 6:  Medsebojni aspekti 1
LEKCIJA 7:  Medsebojni aspekti 2
LEKCIJA 8:  Kombin in kompozit

MODUL 4: PROGNOSTIKA (24 ur teorije + 24 ur prakse)

Modul obsega tehnike, namenjene časovnemu določanju dogodkov oziroma ugotavljanju prihodnjih vplivov ter s tem povezanih premikov oziroma sprememb v življenju natusa.  Posebno mesto v prognostiki zaseda horarna astrologija – zvrst astrologije, s katero iščemo odgovore na konkretna vprašanja, ki se nam pojavljajo v vsakodnevnem življenju.

LEKCIJA 1:   Tranziti 1
LEKCIJA 2:   Tranziti 2
LEKCIJA 3:   Lunacije ter sončni in lunini mrki 1
LEKCIJA 4:   Sončni in lunini mrki 2
LEKCIJA 5:   Sekundarne progresije 1
LEKCIJA 6:   Sekundarne progresije 2
LEKCIJA 7:   Sekundarne progresije v deklinaciji
LEKCIJA 8:   Kombinirano delovanje progresij, mrkov in tranzitov
LEKCIJA 9:   Planetni povratki
LEKCIJA 10: Horarna astrologija 1
LEKCIJA 11:  Horarna astrologija 2
LEKCIJA 12: Horarna astrologija 3

MODUL 5: ASTROMEDICINA (10 ur teorije + 10 ur prakse)

V tem modulu se najprej naučimo, kako v rojstni karti prepoznati vitalnost človeka ter nagnjenost k tej ali oni bolezni. Planeti in znamenja so povezani s posameznimi telesnimi organi in funkcijami. Njihove medsebojne povezave ter moč/nemoč tega ali onega planeta/znamenja nam razkrije, kolikšna je vitalnost organizma, kje se nabira in izraža stres ter kako vse to vpliva na zdravje posameznika. Izvemo tudi, kako prepoznati bolj in manj vitalna obdobja – torej kdaj se lahko pričakuje večja/manjša vitalnost ter kdaj je človek v nevarnosti, da zboli. Obenem izvemo, kateri vitamini in minerali so povezani s posameznimi planeti, ter kako izbrati idealno dieto, da bi okrepili slabe telesne funkcije.

MODUL 6: ELEKTIVNA ASTROLOGIJA (6 ur teorije + 6 ur prakse)

Vsebina modula so tehnike, s katerimi izbiramo ugodne termine – mesece, tedne, ure in minute za bolj ali manj pomembne dejavnosti, kamor spadajo tako vsakodnevna opravila (domača in vrtna dela, nega telesa, nakupi, sestanki itd.) in preživljanje prostega časa (potovanja, praznovanja, tekmovanja, igre na srečo ipd.) kot tudi dogodki vitalnejšega pomena, na primer čas poroke, odprtje lokala, podpis pogodbe itd. Temelji na predpostavki, da kar začnemo ob ugodnem času, se dobro konča, kar ob neugodnem, slabo. Če so naše dejavnosti kakovostno usklajene z naravo časa, imamo več možnosti, da se bodo razvijale skladno z našimi načrti.

Elektivna astrologija ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled, saj je treba njena pravila skrbno vkomponirati v že osvojena znanja s področja prediktivne (prognostične), kasneje pa tudi mundane astrologije. Zanimiva je predvsem zato, ker nam ponuja možnost kakovostne in smotrne izrabe časa.

MODUL 7: LOKACIJSKA ASTROLOGIJA (6 ur teorije + 6 ur prakse)

Lokacijska astrologija (ki ji nekateri pravijo tudi kar »astrokartografija«, čeprav je ta tehnika zgolj del širšega področja lokacijske ali »prostorske« astrologije) je smer astrologije, s katero izbiramo ugodne (primerne, zaželene) kraje za selitve in potovanja, ter se prostorsko orientiramo tudi v manjših enotah (hiša, poslovni prostor, stanovanje). Poglavitni tehniki sta astrokartografija in tako imenovana tehnika »lokalni prostor« (angl. »local space«).

Lokacijska astrologija je tesno povezana z mundano. Brez nje si študija mundane astrologije ni mogoče predstavljati, zato je ta modul praktično obvezen za tiste, ki jih zanima mundana astrologija.

MODUL 8: MUNDANA ASTROLOGIJA (10 ur teorije + 10 ur prakse)

Mundana ali »svetovna« astrologija preučuje usode narodov oziroma dogajanja, ki zadevajo širši krog ljudi. S tradicionalnimi tehnikami, kot so karte sončevih in luninih mrkov ter drugih lunacij, ingresov, planetarnih ciklusov ter horoskopov držav in njihovih voditeljev, lahko predvidimo razvoj dogodkov v politiki, gospodarstvu, športu, kulturi in podobno.

Posebno mesto v mundani astrologiji zavzema preučevanje naravnih nesreč, kot so potresi, izbruhi vulkanov, tornadi, cikloni in druge vremenske ujme. Na zadnje se navezuje astrometeorologija – posebna smer mundane astrologije, ki se ukvarja s preučevanjem vremena in predvidevanjem vremenskih razmer.

 

SPRIČEVALA

Prejem kateregakoli certifikata je POLJUBEN oziroma ni pogoj za nadaljevanje študija na katerikoli stopnji.

CERTIFIKAT 1

Kdor je zaključil MODUL 1 in MODUL 2, lahko brez opravljanja izpita prejme CERTIFIKAT 1. Pogoj je predhodna prijava in plačilo na poslovni račun.

CERTIFIKAT 2 – IZPIT

CERTFIKAT 2 prejmejo študenti, ki uspešno opravijo izpitne naloge iz snovi MODUL 3 (Sinastrija) in MODUL 4 (Osebna prognostika).

Oba izpita se opravljata samostojno (vsak zase, doma) kot izpitna naloga. Na vsak izpit se prijavite s Prijavnico in s plačilom kotizacije  do dogovorjenega datuma. POMEMBNO: Vse naloge se pošljejo naenkrat! (Torej NE sprejemam posameznih nalog, recimo najprej za MODUL 3 in šele kdaj kasneje za MODUL 4.)

Navodila: 

Pisava: Times New Roman, velikost črk 12.

Naloge mi pošljite na info@astroakademija.si. Vsaka naloga naj bo v svoji datoteki in naj vsebuje vse obravnavane karte.

Izpitne naloge pregledam, jih ne popravljam in ne komentiram, ampak jih samo sprejmem ali zavrnem (z ustno obrazložitvijo po telefonu). Naloge, ki so izdelane skladno z navodili in ne vsebujejo preveč očitnih napak oziroma močno pomanjkljivega znanja, se vedno sprejmejo in potrdijo.

Spričevala se izdajajo 2x letno skladno z dogovorom.

Izpitna naloga MODUL 3 (Sinastrija)

Naloga zahteva obravnavo odnosa dveh oseb (partnerjev, prijateljev, sorodnikov…), katerih odnos poznate. Osebi naj bosta označeni s psevdonimi, njuni rojstni podatki pa morajo biti seveda točni (preverjeni v rojstnem listu). Odnos analizirajte s spodaj naštetih vidikov in komentirajte, kako se vse našteto izraža v odnosu teh oseb. Vsaka trditev (opažanje, komentar) mora biti opremljena z astrološko opombo, ki jo navedete v oklepajih, sredi stavka ali na koncu stavka, in označite s kurzivo!

 1. Kigaku (primarni in sekundarni)
 2. Medsebojna zasedenost hiš – samo z ascendentom, Soncem, Luno in planetom vladarjem karte.
 3. Medsebojni aspekti – samo pet glavnih aspektov (tesni orbisi), ki naj vključujejo ascendent, vertex, Sonce, Luno, Venero, Mars in eventuelne druge osebne planete.

Število vrstic: najmanj 45 in največ 60.

Izpitna naloga 1 za MODUL 4 (Osebna prognostika)

Naloga zahteva obravnavo pomembnega dogodka (dogajanja, procesa) v življenju izbrane osebe (individualno, vsak izbere svojo, lahko gre tudi za vas osebno) na minimalno 2 straneh (60 vrstic) in maksimalno 3 straneh (90 vrstic). Vsaka trditev (opažanje, komentar) mora biti opremljena z astrološko opombo, ki jo navedete v oklepajih, sredi stavka ali na koncu stavka, in označite s kurzivo!

V obravnavi morajo biti vključene naslednje tehnike:

 • najmanj en sodelujoči sončni in en lunin mrk, lahko vključite tudi predhodno lunacijo (mlaj ali ščip);
 • sekundarne progresije v longitudi (preverite aspekte progresiranih planetov na natalne ter progresiranih na progresirane, upoštevajte tudi aspekte 8. harmonika tj. 45 in 135);
 • sekundarne progresije v deklinaciji;
 • tranziti (v longitudi, lahko tudi v deklinaciji);
 • solarni povratek;
 • eneada ali lunarni povratek.

Poljubno lahko uporabite tudi progresije ali tranzite na središčne točke.

Obravnava naj se nanaša samo na en pomemben dogodek oziroma proces (dogajanje), ki pa mora biti obravnavan z vidika vseh omenjenih tehnik.

K nalogi pridajte VSE priloge (karte, izračune oziroma grafične izrise z opombami).

Izpitna naloga 2 za MODUL 4 (Horarna astrologija)

Naloga zahteva, da predstavite in opišete uspešno rešeno horarno vprašanje, ki je lahko vaše lastno ali od nekoga, ki je vprašanje zastavil vam. Pisni del mora obsegati najmanj 25 in največ 40 vrstic besedila, Times New Roman, velikost črk 12. Vsaka trditev mora biti opremljena z astrološko opombo, ki jo navedete v oklepajih, sredi stavka ali na koncu stavka, in označite s kurzivo!

“Uspešno rešeno vprašanje” pomeni, da ste na vprašanje odgovorili pravilno ali vsaj delno pravilno. Odgovor oziroma izid vprašanja mora biti znan, vaša obrazložitev – kako karta kaže takšno rešitev oziroma odgovor – pa nazorno in jasno navedena.

Horarna karta mora biti priložena odgovoru, enako seštevek temeljne in naključne moči signifikatorjev ter Lune. Tudi če karta ne zahteva izračunave temeljne moči, morate izračunati moč za vsaj en planet (signifikator spraševalca ali kak drug planet, ki je ključen za izid vprašanja) ter obvezno za Luno.

 

DIPLOMA – IZPIT

Navodila za pisanje izpitnih nalog za pridobitev diplome prejmejo študenti, ki zaključijo vse module, na email naslov.

 

Za AA Stella: Ema Kurent