Prijava

Kliknite letnik, v katerega se vpisujete. Če želite, da se vam računi za prejeta plačila izdajajo na poslovni račun, vnesite podatke podjetja (točen naziv, naslov in DŠ) v Opombe. Enako, če je plačnik kdo drug kot vi – navedite njihove točne podatke (ime, priimek, naslov in obvezno tudi email naslov – zaradi izstavitve računa).