Prijava

Trenutno se sprejemajo prijave samo za module, ki se začnejo septembra ali oktobra 2023. Če se prijavljate na več modulov hkrati, prosim, da izpolnite prijavnico za vsak modul posebej.

Če plačujete s poslovnega računa, vnesite podatke podjetja (točen naziv, naslov, DŠ in DDV status da/ne) v Opombe. Če je plačnik kdo drug kot vi, prav tako obvezno navedite njihove točne podatke (ime, priimek, naslov in email naslov).

V rubriko elektronski naslov vnesite tisti naslov, na katerega želite med šolanjem prejemati gradivo.