Prijava

Če se prijavljate na več modulov hkrati, prosim, da izpolnite prijavnico za vsak modul posebej.

Če plačujete s poslovnega računa, vnesite podatke podjetja (točen naziv, naslov, DŠ in DDV status da/ne) v Opombe. Če je plačnik kdo drug kot vi, prav tako obvezno navedite njihove točne podatke (ime, priimek, naslov in email naslov).

V rubriko elektronski naslov vnesite tisti naslov, na katerega želite med šolanjem prejemati gradivo.