Predstavitev

Kaj je astrologija in kaj se v šoli učimo?

Astrologija NI VRAŽEVERJE, niti NI DUHOVNOST in NI primitivno vedeževanje, čeprav ponuja odgovore o prihodnosti in usodi, ki so zanesljivejši od vsakega vedeževanja. Astrologija je kredibilna in izjemno uporabna VEDA (SISTEM ZNANJ in ultimativno tudi NAJVIŠJA ZNANOST), ki ima večtisočletno tradicijo. Dejansko je najstarejša veda pod soncem. Razvijala se je hkrati z astronomijo. Astrologija in astronomija sta bili vse do časov razsvetljenstva, ki je s parcializacijo takratne znanosti žal uničilo holistični pogled na stvarnost oziroma spremenilo znanost v skoraj nič drugega kot zgolj razvoj tehnologije, dejansko ENO. Ena sama veda. Z njo so se sprva ukvarjali ‘zvezdogledi’, nato ‘matematikusi’ oziroma tedanji ‘znanstveniki’. Astrologija nikoli bila povezana s čarovnicami, ki so jih sežigali na grmadah. Astrologi so bili še v srednjem veku in tudi kasneje najbolj spoštovani učenjaki. Vendar pa so se astrologija in astrologi morali vedno soočati tudi s kritiko in odporom, saj so trdili, da lahko razberejo prihodnost, kar pa je izredno TEŽKO in zato TVEGANO. Danes je mnogo lažje, saj si pomagamo s programi, ki nam izračunavajo pozicije planetov hitro in natančno in zato močno olajšujejo naše delo.

A vrnimo se k znanstvenemu izhodišču. Astrologija vseskozi trdi (in dokazuje), da je človek holistično bitje. Da gredo iste sile skozi naravo in ljudi. Da za vsem, kar obstaja v vidnem svetu, stoji nevidni svet ‘kod’, ki se jih da ‘dešifrirati’. Da človek ni razdeljen na telo (biologija) in psiho (psihologija, psihiatrija), ampak je celovito bitje, ki se ga da analizirati z vseh vidikov z eno samo osnovo – ki je nekakšna zbirka kod, dostopna vsakemu človeku s študijem astrologije.

Astrologija, končno, ni veda o zvezdah, niti ni veda o Soncu, Luni in planetih. Je veda o MEDSEBOJNI POVEZANOSTI vsega, kar se dogaja na Zemlji, s tistim, kar se dogaja na nebu – predvsem v našem sončnem sistemu. Življenje na Zemlji se ni razvijalo po nekem naključju. Genetika in vse ostalo, kar definira človeka, bazira na kodah, ki so jih tekom bilijonov let razvoja življenja na Zemlji zapisovale (in jih sproti zapisujejo) nenehno se spreminjajoče, vendar predvidljive tirnice nebesnih teles. Ker se jih da izračunati vnaprej (s čimer se ukvarja del astronomije, ki je osnova za astrologijo), se da vnaprej izračunati tudi energetsko pogojenost, ki opredeljuje našo sedanjost IN PRIHODNOST. Drugače rečeno, vsak trenutek časa kjerkoli na Zemlji ima svojo KAKOVOST. Vse, kar se ob določenem času na določenem kraju začne (kot je recimo rojstvo človeka ali živali), se razvija skladno s to kakovostjo.

Ali astrologija dokazuje usodo? Po več kot 30 letih delovanja na tem področju sem trdno prepričana, tako kot vsi astrologi, da smo energetsko pogojeni do te mere, da je moč z vpogledom v rojstno karto človeka ugotoviti njegov/njen temperament, značaj, darove, slabosti in SMERNICE USODE, ki jih lahko prebiramo za VSAKO IZBRANO OBDOBJE ŽIVLJENJA. Poučujem tako, da študentom omogočim, da se v to SAMI PREPRIČAJO.

Astrologijo sem začela poučevati že leta 1989. Moja šola je šla skozi več faz in oblik (prvotno Astrološko društvo Merlin se je preobrazilo v Šolo astrologije Stella in kasneje v sedanjo Astrološko Akademijo Stella), vseskozi pa se je gradila in izpopolnjevala. Doslej sem v njej izobrazila na stotine ljudi. Ne ponujam filozofije ali duhovnosti, ampak praktično znanje, ki študentom omogoča poklicno delovanje. Mnogi moji nekdanji študenti so danes poklicni astrologi, najsi bo svetovalci, avtorji ali učitelji. Še številnejši drugi si z astrologijo pomagajo v vsakdanjem življenju, na številne načine – kot pomoč pri analiziranju človeških značajev in potencialov, kot pomoč pri razumevanju medsebojnega ujemanja, kot pomoč pri predvidevanju prihodnosti sebe in bližnjih, in tako naprej. Astrologija je kot meteorologija: dež ali sonce lahko napove, ne more ju izničiti. Je pa dobro vedeti, kdaj moramo na pot vzeti dežnik in kdaj sončna očala, ni tako?

Poudarki

Če se odločaš za študij astrologije v moji šoli, VEDI:

 • Astrologija je veda, ki je ne moreš osvojiti zlahka. Rabiš zanimanje, voljo, čas in seveda nekaj finančnih sredstev, saj je šola zasebna in ne prejema nikakšnih subvencij. Morebitno mnenje, da rabiš kak poseben dar, je povsem zmotno, saj je astrologija VEDA, torej sistem znanj, ki nima nikakršne zveze z jasnovidnostjo ali kakim drugim posebnim darom. Sama sem se izobraževala v več šolah, največ znanja pa mi je dalo direktno delo s klienti. V sedaj že 31 letih poučevanja študentov sem izpilila to veščino do stopnje, ko lahko učim ne samo začetnike, ampak tudi profesionalce. Začetnike vodim skozi osnove do najbolj zapletenih sistemov kombiniranja tehnik, ki jim omogočajo, da postanejo uspešni astro analitiki in prognostiki.
 • Z astrologijo se ne moreš ukvarjati brez profesionalnega astrološkega programa. Ta je za astrologa tako ključen, kot je za nogometaša žoga. Študente vseskozi vodim skozi program Solar Fire, tako da se naučijo uporabljati vse funkcije tega programa, ki jim omogočajo branje in analiziranje tako rojstnih kart kot vseh prognostičnih ter (kasneje) lokacijskih in drugih kart (grafov), ki jih rabijo za delo. Moji študenti imajo pri nakupu progama pri evropskem distributerju 15% popust. Navodila za nakup prejmejo ob začetku šolanja. Ta program uporabljam v moji šoli zato, ker je trenutno edini program, ki ima na voljo vse funkcije, ki omogočajo študij. Seveda ga uporabljam tudi sama pri delu s strankami.
 • Če se odločaš za vpis v mojo šolo (ali katerokoli drugo šolo astrologije), moraš vedeti, da k izobraževanju spada tudi – in celo predvsem – tvoje samostojno delo. Tako kot se tujega jezika ne moreš naučiti, če v šoli samo slediš pouku in narediš nekaj vaj, ampak ga osvojiš šele s samostojnim branjem in poslušanjem in uporabo ‘na terenu’ (v tuji deželi, recimo), tako v astrologiji ne moreš postati dober, če v šoli pridobljenega znanja ne utrjuješ s sprotnim samostojnim delom.

Študijska shema

Z letom 2020 se uvaja nova študijska shema. Glavne točke:

 • Celotna študijska snov se osvoji v sklopu osmih modulov, ki jih sestavlja teoretični in praktični del. Skupno število šolskih učnih ur je 224. Sestavni del vsakega modula so učbeniki, ki jih študenti prejemajo kot pdf gradivo sproti z vsako lekcijo. Študenti prejemajo tudi domače naloge, ki jih skupaj pregledamo na naslednjih vajah.
 • PRVI letnik študija sestavljata MODULA 1 in MODUL 2, DRUGI letnik študija sestavljata MODUL 3 IN MODUL 4, TRETJI letnik študija sestavljajo MODULI 5,6,7 in 8. Po opravljenih MODULIH 1 in 2 lahko študenti vpišejo kateregakoli od ostalih modulov oziroma sami ‘obrnejo’ vrstni red modulov, ali opravljajo več modulov hkrati.
 • Študenti lahko prejmejo CERTIFIKAT 1 (po zaključenih MODULIH 1 in 2), CERTIFIKAT 2 (po prejetem CERTIFIKATU 1 ter/oziroma zaključenih MODULIH 1, 2, 3 in 4 ter opravljenem izpitu iz snovi MODULA 4) ter DIPLOMO ter naziv DAstrolAAS (po VSEH zaključenih modulih in opravljenih izpitih iz snovi MODULOV 3-8).
 • Pouk v celoti poteka online. Študenti prejemajo video in tekstovno gradivo prek elektronske pošte, na vajah pa sodelujejo direktno prek sistema zoom.
 • Pouk poteka od vključno septembra/oktobra do junija.
 • Najmanjše število študentov v skupini je 5, največje 20.
 • V ceno je vključeno vse razen računalniškega programa, ki se rabi na naprednih stopnjah, ter moje knjige Horarna astrologija, ki je obvezno gradivo na višjih stopnjah.
 • Vse pisno gradivo študenti prejmejo tekom pouka, zato za obvladovanje snovi ne rabijo dodatnih gradiv oziroma drugih knjig. Branje je sicer priporočljivo, toda daleč manj pomembno kot so (obštudijske) vaje, opazovanje in samostojno delo, skratka praksa.

programu najdeš vse vsebine, ki jih šola ponuja, v urniku pa razpored predavanj za tekoče študijsko leto.

Spodaj je astrološka karta SLOVENIJE, torej karta neba, izdelana za datum in čas in kraj razglasitve naše samostojne države. Da, z astrologijo lahko spremljamo tudi usodo države oziroma naroda 🙂