Dopisna šola

OPISNA ŠOLA ASTROLOGIJE

OSNOVE ASTROLOGIJE IN ASTRONOMIJE – dopisno, 8 lekcij
Urnik  2016/17

Skupni obseg besedila lekcij je 243 strani (št. znakov 410.772). Vsaki lekciji je priložena domača naloga s povprečno 15 vprašanji, ki se nanašajo na tekočo snov. Vprašanja so teoretična in praktična. Karte konkretnih primerov (skupaj 5, obravnavajo se z različnih zornih kotov) so priložene domačim nalogam. Študenti domače naloge vrnejo v individualni pregled mentorici, ki jim pregledane in popravljene vrne skupaj z naslednjo lekcijo.

Cena: 240 eur – Za skupine najmanj treh študentov, pri katerih se lekcije pošiljajo na 14 dni.

 

LEKCIJA SNOV
Lekcija 1
Nebesna karta; nebesna sfera; zodiak; letni ritem; 12 zodiakalnih znamenj: razvrstitev po polarnosti, elementih in modusu.
Lekcija 2
Planeti: temeljne klasifikacije planetov (benefiki in malefiki, spol, temperatura, vlaga, sekta, temperament); Sonce in Luna; Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton; Lunini sečišči
Lekcija 3
Astronomija: koordinatni sistemi; gibanje planetov (direktno vs. retrogradno); temeljna moč planetov (dom, višina, trojstva); planeti v znamenjih
Lekcija 4
Planeti: dispozicija, recepcija in medsebojna recepcija; aspekti (definicija in vrste, aplikacija in separacija, orbis, harmonični in disharmonični, pomen posameznih apektov, moč aspektov); aspekti Sonca in Lune
Lekcija 5
Medsebojni aspekti planetov in kotov.
Lekcija 6
Ascendent, kotne točke, hiše; ascendentna znamenja; pomen 12 hiš; uporaba efemerid in računalniškega programa za praktično delo (izračune); seznam zemljepisnih širin in dolžin za večje kraje v Sloveniji
Lekcija 7
Planeti v hišah: kriteriji za ocenjevanje moči planetov v hišah; pomen posameznih planetov v hišah; Lunina sečišča (definicija, pomen in razlaga glede na interpretativno teorijo A in B)
Lekcija 8
Naključna moč planetov (položaj v hiši, način gibanja, hitrost gibanja, položaj v odnosu do Sonca, aspekti, konjunkcije s stalnicami); deklinacija (definicija, planeti OOB, paralele in kontraparalele); zvezde stalnice
 

INTERPRETACIJA ROJSTNE KARTE
 – dopisno, 8 lekcij

Skupni obseg besedila lekcij (brez domačih nalog) je 109 strani (velikost črk 12, št. znakov 204.747), rešitev nalog pribl. 25 strani. Vsaki lekciji je priložena domača naloga s (povprečno) 5 vprašanji, ki se nanašajo na tekočo snov. Vprašanja so teoretična in praktična. V domačih nalogah tečajniki obravnavajo skupaj 24 konkretnih primerov. Karte so priložene domačim nalogam.

Cena: 240 eur – Za manjše skupine najmanj treh študentov, pri katerih se lekcije pošiljajo na 14 dni.
 
LEKCIJA  SNOV
Lekcija 1
Osebnost, telo, vitalnost, videz, temperament, splošne usmeritve.(Ascendent s 1. hišo, položaj vladarja 1. hiše, planet/i v 1. hiši, najpomembnejši planeti v karti, razlikovanje med dnevnimi in nočnimi kartami ter med vzhodnimi in zahodnimi planeti.)
Lekcija 2
Medsebojni odnosi, ljubezen, zasebna in poslovna partnerstva.
(Descendent s 7. hišo, položaj vladarja 7. hiše, planet/i v 7. hiši, odnos med planeti 1. in 7. hiše; položaji in medsebojni odnosi Sonca in Lune ter Venere in Marsa ter njihovi medsebojni aspekti.)
Lekcija 3
Starši, vzgoja, dom, družina.
(IC s 4. hišo, položaj vladarja 4. hiše, planeti v 4. hiši ter planeti in hiše, udeleženi pri ovrednotenju starševskih odnosov glede na dnevno ali nočno rojstvo: Sonce, Luna, Venera, Saturn, 4. hiša, 10. hiša.)
Lekcija 4
Kariera, poklicno usmerjanje, cilji, ugled, status.
(MC z 10. hišo, položaj vladarja 10. hiše, planeti v 10. hiši z vidika poklicnega usmerjanja, povezave z 2. in 6. hišo, najbližji vzhodni planet, najmočnejši planet itd.)
Lekcija 5
Gmotno stanje: denar, zaslužek, špekulacije, dediščina ipd.
(2. hiša, položaj vladarja 2. hiše in planeti v njej, točka sreče, pomen Venere, Jupitra, Saturna in Plutona ter tudi 4., 5., 8. in 11. hiše.)
Lekcija 6
Otroci; ustvarjalnost, hobiji, prosti čas, razvedrilo, »sreča«.
(5. hiša, položaj vladarja 5. hiše, planeti v njej in drugi tradicionalni »signifikatorji«, udeleženi pri interpretaciji.)
Lekcija 7
Zdravstveno stanje, bolezni.
(Planeti, aspekti in znamenja z astro-medicinskega vidika, 6. hiša, aspekt inkonjunkcije, disharmonični aspekti ascendenta in planetov.)
Lekcija 8
Karmični razvoj, duhovna rast. (Pomen Luninih sečišč z vidika duhovne rasti.)