Cenik

Home / Cenik

CENIK 2018/19

ŠOLNINA

Cena šolske ure za študente kateregakoli letnika je 6 eur za šolsko uro.

Študenti plačajo šolnino v več obrokih, vsakič do dogovorjenega roka, na poslovni račun.

V ceno so vključeni gradivo (obsežno pisno gradivo, kopije kart za vaje itd.) ter skoraj vsi drugi stroški, vezani na izobraževanje, razen izdaje certifikatov in diplom.

Dodatni strošek študentov v višjih letnikih je strošek nakupa profesionalnega astrološkega programa. V naši šoli uporabljamo trenutno najboljši program Solar Fire, ki ga moji študenti lahko kupijo pri uradnem distributerju za 20% nižjo ceno (trenutno je cena cca 250 eur). Program lahko kupijo tudi kasneje, in lahko si izberejo tudi kak drug program, vsekakor pa je za učinkovito delo na višji stopnji uporaba kakovostnega astrološkega programa skoraj neizbežna.

Zneski in roki plačil PRVI LETNIK:

Skupno število ur 117, cena letnika 702 eur, plačljivo po posameznih modulih na poslovni račun.

Roki plačil: 25.09.2018 – 162 eur, 23.11.2018 – 108 eur, 19.01.2019 – 108 eur, 09.2.2019 – 108 eur, 30.03.2019 – 108 eur, 11.05.2019 – 108 eur

Zneski in roki plačil DRUGI LETNIK:

Skupno število ur 114, cena letnika 684 eur, plačljivo v 4 obrokih po 171 eur na poslovni račun. Roki plačil: 22.9.2018, 16.11.2018, 08.2.2019, 5.4.2019.

V obeh letnikih se v primeru manj kot 8 študentov v skupini znesek šolnine sorazmerno poveča, skladno s cenikom.

SPRIČEVALA

CERTIFIKAT I: 25 eur

CERTIFIKAT II: 50 eur

DIPLOMA: 75 eur

Cene spričeval so oblikovane za osebni prevzem in za študente, ki naloge oddajo do dogovorjenega roka. Za individualno pošiljanje po pošti se doda 10 eur. Študenti, ki naloge oddajo z zamudo, doplačajo za izdelavo spričevala 15 eur.