Cenik

CENIK 2023/24

ŠOLNINA

V sezoni 2023/24 je neto cena za uro pouka (vaje) 12 € in neto cena za posamezno gradivo (2-urna video lekcija s pisnim gradivom v povprečju 15 strani na lekcijo, ter domače naloge) 25 €. Končni ceni se prišteje DDV (5% za gradivo in 22% za vaje).

V šolnino so vključeni administrativni stroški, vezani na izobraževanje, ni pa vključen strošek za izdajo certifikatov in diplome ter za nakup moje knjige Horarna astrologija, ki je obvezno gradivo v MODULU 4.

Dodaten strošek študentov na višjih stopnjah (od vključno MODULA 2 naprej) je nakup profesionalnega astrološkega programa. V naši šoli uporabljamo trenutno najboljši program Solar Fire, ki ga moji študenti lahko kupijo pri uradnem evropskem distributerju Royu Gillettu za 15% nižjo ceno. Študenti lahko uporabljajo tudi kak drug profesionalni software, vendar v šoli poučujem le uporabo programa Solar Fire. Za učinkovito delo na višji stopnji je uporaba kakovostnega astrološkega programa nujna. (Glej tudi odstavek Poudarki tukaj).

Študenti plačajo šolnino v enem ali dveh obrokih, do dogovorjenega roka, na poslovni račun.

Lepo prosim, da zneskov NE zaokrožujete, hvala.

CENE POSAMEZNIH MODULOV V SEZONI 2023/24

MODUL 1: 555,30 € – plačljivo v enem obroku ali v dveh obrokih po 277,65 €, prvi do 2.10.2023 in drugi do 11.12.2023.

MODUL 2: 555,30 € – plačljivo v enem obroku ali v dveh obrokih po 277,65 €, prvi do 19.2.2024 in drugi do 6.5.2024.

MODUL 3: 444,24 € – plačljivo v enem obroku ali v dveh obrokih po 222,12 €, prvi do 1.3.2024 in drugi do 26.04.2024.

MODUL 4: 666,36 € – plačljivo v enem obroku ali v dveh obrokih po 333,18 €, prvi do 15.9.2023 in drugi do 08.12.2023.

MODUL 5: 277,65 €

MODUL 6: 166,60 €

MODUL 7: 166,60 €

MODUL 8: 277,65 €

PODATKI ZA PLAČILO ŠOLNINE

STELLA, Ema Kurent s.p., Cesta Ceneta Štuparja 120, 1231 Črnuče pri Ljubljani
IBAN: SI56 0310 7100 0013 497
BIC: SKBASI2X
Sklic: SI00 100

SPRIČEVALA

Cenik za spričevala je veljaven do 31.12.2023 in vsebuje 22% DDV.

CERTIFIKAT 1: 61 € 

CERTIFIKAT 2: 183 € 

DIPLOMA: 305 € 

V ceno spričeval CERITFIKAT 2 in DIPLOMA je vključeno največ trikratno branje nalog. (Velja za primere, ko naloge ne bi bile napisane skladno z navodili ali bi izkazovale veliko pomanjkanje znanja.) Vsako naslednje dodatno branje se zaračuna 61 €. Spričevala se izdajajo 2x letno.