Cenik

Home / Cenik

CENIK 2017 / 18

REDNI ŠTUDENTI 1. letnik

plačujejo v šolskem letu 2017/2018 po 30 eur / lekcijo (240 eur za vsakega od obeh modulov).

V vsakem modulu je 8 lekcij, ki so zelo obsežne in vključujejo veliko pisnega gradiva, domače naloge ter spletne vaje (preverjanje znanja) 2x mesečno po 2 šolski uri.

Vplača se vsak modul posebej v celoti ali v dveh delih (po 120 eur),  najkasneje do začetka modula ali druge polovice modula, na poslovni račun

REDNI ŠTUDENTI 2. in 3. letnik

plačujejo v šolskem letu 2017/2018 po 6 eur / šolsko uro pouka.

Plačuje se po 4 srečanja hkrati (144 eur), najkasneje do začetka posameznih sklopov, na poslovni račun

IZREDNI ŠTUDENTI

plačujejo v šolskem letu 2017/2018 po 7 eur / šolsko uro pouka.

Plačuje se po v enkratnem znesku za izbrani sklop predavanj, najkasneje do začetka posameznega sklopa, na poslovni račun

 

V ceno so vključeni gradivo (obsežni učbeniki, primeri za vaje itd.) ter vsi drugi stroški, vezani na izobraževanje, razen izdaje certifikatov in diplom (glej spodaj).


Redni študenti
so tisti, ki obiskujejo VSE module tekočega letnika. Če šolanje med letom prekinejo, doplačajo celoten znesek do zneska, ki ga plačujejo izredni študenti.

Izredni študenti so tisti, ki obiskujejo posamezne module ali dele modulov.

V primeru daljšega izostanka, ki mu botruje “višja sila” (na primer daljša bolezen), se za vračilo šolnine zahteva ustrezno potrdilo (na primer zdravniški list).

CERTIFIKAT 1 in CERTIFIKAT 2

Opravljanje certifikatnih izpitov na vseh stopnjah je za redne študente brezplačno, izredni študenti pa plačajo 25 evrov za posamezni izpit. Zaračunava se le izdaja certifikata.

Izdaja CERTIFIKATA I: 25 eur.

Izdaja CERTIFIKATA II: 50 eur.

Izdaja DIPLOME: 75 eur.

Cene spričeval so oblikovane za osebni prevzem, za študente, ki naloge oddajo do dogovorjenega roka. Za individualno pošiljanje po pošti se doda 10 eur. Študenti, ki naloge oddajo z zamudo, doplačajo za izdelavo spričevala 15 eur.